Pris per skiddag

Toppturspaket:

- Skidor

- Stighudar

- Skarjärn

- Pjäxor

- Stavar

500 kr

Lavinkit:

- Tranciever

- Spade

- Sond

250 kr
Lavinryggsäck: 300 kr

VILLKOR FÖR UTHYRNING
Hyresföremålen får ej överlåtas, videruthyras eller försäljas av hyresmannen. Hyresmannen är skyldig att ansvara för hyresföremålen. Vid skada
, stöld eller förlust är hyresmannen ersättningsskyldig. Skulle hyresföremålen återlämnas efter hyrestidens slut debiteras hyra tills den dag då hyresföremålen återlämnas. Hyra och/eller ersättning debiteras till Alpint. Samtliga transporter av hyresföremålen betalas av hyresmannen.