Uthyrning av skidor och randonnéutrustning

1 DAG

3-4 DAG

5-8 DAG

PAKET TOPPTUR
I paketet ingår skidor, pjäxor, stighudar, stavar, skarjärn.

Skidorna är i första hand utrustade med tech-bindning avsedda för topptur och randonné. 

600 kr

1500 kr

2000 kr

1 DAG

3-4 DAG

5-8 DAG

TESTSKIDOR
Skidor för uthyrning och test. Skidorna är i första hand utrustade med tech-bindning avsedda för topptur och randonné. 

400 kr 1000 kr 1500 kr

1 DAG

3-4 DAG

5-8 DAG

TESTSKIDOR BREDA +112 mm
Breda skidor avsedda för skidåkning i djup snö. Skidorna är utrustade med tech-bindning alternativt rambidning. Rambidning kan användas med alpin pjäxa. 

400 kr 1000 kr 1500 kr

1 DAG

3-4 DAG

5-8 DAG

LAVINUTRUSTNING
I paketet ingår transciever (sändare), spade och sond

250 kr 500 kr 1000 kr

1 DAG

3-4 DAG

5-8 DAG

LAVINRYGGSÄCK
Lavinryggsäck med gaspatron eller batteri

300 kr 1000 kr 1500 kr

VILLKOR FÖR UTHYRNING
Hyresföremålen får ej överlåtas, videruthyras eller försäljas av hyresmannen. Hyresmannen är skyldig att ansvara för hyresföremålen. Vid skada
, stöld eller förlust är hyresmannen ersättningsskyldig. Skulle hyresföremålen återlämnas efter hyrestidens slut debiteras hyra tills den dag då hyresföremålen återlämnas. Hyra och/eller ersättning debiteras till Alpint. Samtliga transporter av hyresföremålen betalas av hyresmannen.